Att erbjuda sjukhuspatienter professionell hjälp till rökavvänjning är ett effektivt sätt att få dem att sluta röka, och hålla sig rökfria. Det visar en forskningsstudie från Storbritannien som publicerats av den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal.

De 229 i kontrollgruppen fick det råd och stöd som normalt ges, vilket innebär att det var helt beroende av om vårdpersonalen tog initiativ eller ej.

Fyra veckor efter utskrivning från sjukhuset hade 38 procent i behandlingsgruppen och 17 procent i kontrollgruppen slutat röka. Ett halvår efter utskrivning var motsvarande siffror 19 respektive 9 procent.

”Deltagandet i rökavvänjning, och därmed andelen som slutar röka, kan ökas betydligt bland rökare som läggs in på sjukhus”, skriver forskarna och framhåller att detta kan ge ”betydande bidrag till individers hälsa och till folkhälsan.”

Läs vidare