Processen började med en sex dagar lång förhandling där parterna hördes.

Från början stämde bolagen regeringen var för sig, men nu samarbetar de så att varje bolag förbereder olika argument mot den engelska lagen.

Det vanliga när tobaksbolag går till domstol med anledning av lagar om neutrala förpackningar, som stiftats i avsikt att förbättra folkhälsan, är att kräva ekonomisk kompensation för vad de kallar konfiskering av varumärken och därmed brott mot lagar om immateriell äganderätt.

Samtidigt pågår en process i EU-domstolen där två av tobaksbolagen, Philip Morris International och BAT, British American Tobacco, bland annat hävdar att också EU-direktivets 65-procentiga varningar på cigarettpaketen är ett hinder för den fria rörligheten av varor och intrång på subsidiaritetsprincipen, rätten till nationella och lokala beslut.

Ett preliminärt förslag till dom från en av EU:s så kallade generaladvokater väntas den 23 december och ett domslut i januari.

I Irland stämde Japan Tobacco International regeringen i en förvaltningsdomstol redan i april för beslutet om neutrala paket. I det fallet var det irländska staten som i somras ville vända sig till EU-domstolen för att få ett antal frågor belysta, men det stoppades av förvaltningsdomstolens domare som ansåg att det skulle bli för kostsamt och ta för lång tid. Dessutom framhöll domaren att frågan redan behandlades i EU-domstolen av andra parter.

Hur det än går i domstolarna kan man räkna med att besluten överklagas och att introduktionen av neutrala paket i England och Irland kan försenas. Det ingår i tobaksindustrins vanliga strategi.

Det är hittills fyra länder som fattat beslut om neutrala paket, Australien, Irland, England och Frankrike.

De fyra bolagen är BAT. Philip Morris International, Imperial Tobacco och Japan Tobacco International.

Källor:

The Telegraph

Irish Examiner

Läs vidare