Parterna samlas kring förhandlingsbordet i Genève för att lösa de återstående problemen kring överenskommelsens formuleringar. Diskussionerna beräknas pågå till och med den 4 april.

Organisationen Framework Convention Alliance, FCA – en internationell paraplyorganisation för frivilligorganisationer som arbetar med att främja Tobakskonventionens förverkligande – framhåller två punkter som särskilt viktiga när det gäller den kommande överenskommelsen.

Den ena punkten är att de åtgärder som beslutas måste vara sådana att de passar både i rika och i fattiga länder.

– En överenskommelse om bekämpande av illegal tobakshandel kan bara bli effektiv om den kan tillämpas i både utvecklade länder och utvecklingsländer. Det är en myt att illegal handel bara förekommer där tobakspriserna är höga, säger FCAs chef Laurent Huber.

Den andra punkten är att parterna måste hindra tobaksindustrin från att lägga sig i överenskommelsens utformning. Industrin har visat stort intresse för delar av denna överenskommelse, bl a de delar som gäller system för märkning av tobaksprodukter. Att inleda samarbeten med industrin om exempelvis märkningssystem strider dock helt mot en annan av de viktigaste artiklarna i Tobakskonventionen, artikel 5.3 som säger att ländernas hälsopolitik måste skyddas mot tobaksproducenternas inflytande.

Den illegala handeln med tobak kostar länderna omkring 40,5 miljarder amerikanska dollar om året i förlorade till- och skatteintäkter. Låg- och medelinkomstländer är mest drabbade. Smuggling underminerar också tobaksförebyggande åtgärder för att minska tillgängligheten till tobak genom prishöjningar.

Länk till WHOs presentation av INB5

Länk till FCAs bulletin om de pågående förhandlingarna i Genève

Läs vidare