EU-parlamentet har inte mandat att slutgiltigt avgöra frågan. Man röstade om en resolution, en kraftfull rekommendation. Det är EU-kommissionen som fattar det avgörande beslutet. Men det blir svårt för kommissionen att bortse från parlamentets starka stöd för ett nej till fortsatt samverkan.

Av de 20 svenska parlamentarikerna röstade de tre moderaterna och liberalernas Jasenko Selimovic för fortsatt samarbete med tobaksjätten PMI. Den andra liberalen, Cecilia Wikström, röstade nej, liksom Centerpartiets Fredrick Federley. Sverigedemokraternas två parlamentariker lade ner sina röster. Kristdemokraternas Lars Adaktusson röstade nej till fortsatt samarbete liksom de fem socialdemokraterna. Miljöpartiets Linnéa Engström verkar inte ha varit närvarande, men de tre miljöpartister som var där röstade nej. liksom Vänsterpartiets Malin Björk.

För svensk del blev resultatet att 13 av de 20 ledamöterna röstade mot ett fortsatt samarbete med PMI.

Överenskommelsen med bolaget kom till sedan kommissionen och tio medlemsstater år 2000 stämt PMI, Japan Tobacco International och dåvarande RJ. Reynolds (senare köpt av Japan Tobacco). De tre anklagades för cigarettsmuggling i stor skala.

I juli 2004 tog EU efter långa förhandlingar tillbaka stämningen av PMI mot att bolaget åtog sig att kontrollera och stoppa sin cigarettsmuggling.

Avtalet innebar tunga straff för bolaget vid fynd av smugglade PMI-cigaretter samt att årligen betala 1,6 miljarder dollar till kommissionen och medlemsländerna som ersättning för det bortfall av punktskatter som smugglingen orsakat.

EU-kommissionen föreslår att avtalet förnyas, vilket starkt kritiseras av ett 30-tal tobaksförebyggande organisationer i Europa. Tobaksfakta har rapporterat om detta och i brev uppmanat de svenska EU-parlamentarikerna att rösta nej till en förlängning av avtalet.

Paraplyorganisationen Smoke Free Partnership slår fast att avtalet är ineffektivt och strider mot artikel 5.3 i WHO:s tobakskonvention om att inte ge tobaksindustrin möjlighet att påverka folkhälsopolitiken med hjälp av samarbete med politiker och myndigheter.

För en effektiv bekämpning av illegal internationell tobakshandel krävs ett spårningssystem som tobaksindustrin inte har någon kontroll över, konstaterar Smoke Free Partnership.

Smoke Free Partnership

Pressmeddelande från EU-parlamentet

Läs vidare