Forskarna använde nationella data om 3 244 vuxna över 60 år i USA, insamlade av US National Health and Nutrition Examination Survey som är en nationell hälsodatabas. Högre kotininnivåer i blodet, som är en indikator för rökstatus, var associerade med signifikant sämre poäng på kognitiva test, enligt artikeln i Scienmag.

Resultaten ska presenteras på American Stroke Association’s International Stroke Conference 2022, som äger rum 8–11 februari.

Läs vidare