I och med att lagrådsremissen överlämnades blev den offentlig och kan läsas i sin helhet (161 sidor) på regeringens hemsida.

EU:s tobaksproduktdirektiv antogs i april 2014 och ledde till att regeringen tillsatte en utredning med uppgift att föreslå sådana ändringar som krävs för att genomföra tobaksproduktdirektivet, som ska träda i kraft i maj 2016.

Utredningen presenterade ett delbetänkande om EU-anpassningen i februari, men fortsatte att arbeta enligt ett tilläggsdirektiv med åtgärder som går längre än EU-direktivet och som ska vara klart första mars 2016.

Band de uppmärksammade inslagen i EU-direktivet, och som nu presenteras i lagrådsremissen, är att kombinerade varningar med text och bilder ska uppta 65 procent av fram- och baksidan på förpackningar med cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa.

Vidare föreslår regeringen att cigaretter och rulltobak med karakteristiska smaker förbjuds.

Direktivets definition på karakteristisk smak är en märkbar doft, annan än tobak, till följd av tillsatser bestående av t ex frukt, örter, alkohol, karamell, vanilj eller mentol.

Eftersom direktivet uttalat är inriktat på ungdomar är smakerna viktiga, men samtidigt tas det också som skäl för att begränsa doftförbudet till cigaretter och rulltobak. Ungdomar antas inte använda någon annan tobak.

För tobaksvaror med viss karakteristisk smak och vars försäljningsvolym i hela EU överstiger tre procent i sin varukategori ska förbudet gälla direkt från 20 maj 2016.

När det gäller andra produkter får man man avvakta med förbud. Det gäller främst mentolcigaretter.

Förslaget om förbud för smak, doft och tillsatser omfattar inte snus, men för snuset gäller som för alla tobaksvaror att märkningen på förpackningarna inte får ha information om innehåll av nikotin, tjära eller kolmonoxid. Förpackningarna får inte likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

Cigarettpaket ska innehålla minst 20 cigaretter och styckförpackningar med rulltobak minst 30 gram tobak. Kraven är kopplade till ett förbud mot att sälja dessa produkter i mindre mängder.

Tillverkare och importörer av tobaksvaror ska vara skyldiga att anmäla nya tobaksvaror som de planerar att marknadsföra.

Örtprodukter för rökning ska regleras dels genom tobakslagen och dels genom föreskrifter av regeringen utsedd myndighet och omfatta hälsovarningar, rapporteringsskyldighet och begränsningar av produkternas presentation.

När det gäller e-cigaretter vill regeringens avvakta Högsta förvaltningsdomstolens utslag i processen om e-cigaretter som innehåller nikotin ska klassas som läkemedel eller inte. Därför bör tobaksproduktdirektivets bestämmelse om e-cigaretter inte genomföras.

Regeringen planerar att lägga fram sin proposition i riksdagen i januari.

Lagrådsremissen

Läs vidare