Först röstade man om ändringsförslag 158, som innebar att ”varningarna ska täcka 50 procent av utsidan av både framsidan och baksidan av styckförpackningen och av eventuell ytterförpackning, och 50 procent av denna yta ska innehålla information om rökavvänjning”
Det blev nedröstat med 580 röster mot 81 (16 nedlagda). Inga svenskar röstade för detta förslag.
Därefter röstade man om ändringsförslag 97, som innebar 50 procents täckning med enbart varningar. Det blev nedröstat med 433 mot 229 röster (17 nedlagda). Några svenskar röstade för detta. Det var Corazza Bildt (M), Christofer Fjellner (M), Gunnar Hökmark (M), Anna Ibrisagic (M) och Alf Svensson (KD)
När detta förslag röstats ner gick man till förslaget om 65 procent. Det blev antaget med 397 ja-röster mot 268 nej-röster och 16 nedlagda röster.

Svenskarna röstade enligt nedanstående uppställning.

Amelia ANDERSDOTTER (Piratpartiet)
NEJ
Anna Maria CORAZZA BILDT (M)
NEJ
Christian ENGSTRÖM (Piratpartiet)
JA
Göran FÄRM (S)
NEJ
Christofer FJELLNER (M)
NEJ
Mikael GUSTAFSSON (V)
NEJ
Anna HEDH (S)
NEJ
Gunnar HÖKMARK (M)
NEJ
Anna IBRISAGIC (M)
NEJ
Kent JOHANSSON (C)
JA
Isabella LÖVIN (MP)
NEJ
Olle LUDVIGSSON (S)
NEJ
Jens NILSSON (S)
NEJ
Marit PAULSEN (FP)
JA
Carl SCHLYTER (MP)
NEJ
Olle SCHMIDT (FP)
JA
Alf SVENSSON (KD)
JA
Marita ULVSKOG (S)
NEJ
Cecilia WIKSTRÖM (FP)
JA

Läs vidare