Tobaksbolagen använder sina vinster för att öka sitt inflytande:  

De finansierar frontgrupper, som under sken av att vara oberoende för dess talan.  

De betalar för pseudovetenskap för att producera rapporter som kritiserar folkhälsobeslut som rör tobaks.  

De underlättar smuggling för att få tillgång till nya marknader. 

Genom CSR-aktiviteter får de förmåner  från regeringar, något som blev väldigt tydligt under 2020, då tobaksindustrin donerade till exempel medicinsk utrustning till minst 30 länder.  

Läs mer här 

Läs vidare