Medan vuxnas rökning minskar, fortsätter tonåringarna att röka i ungefär samma utsträckning som för tio år sedan. Bland 17-18-åringarna i gymnasiets årskurs 2 har rökningen ökat. År 2012 rökte 39,3 procent av flickorna i årskurs 2 och 34,1 procent av pojkarna. År 2004 var siffrorna 37,3 respektive 30,6 procent. Majoriteten av de rökande ungdomarna röker ibland, men drygt 17 procent av flickorna och nästan 13 procent av pojkarna i årskurs 2 rökte 2012 varje dag eller nästan varje dag.

Eftersom det är i tonåren som de flesta rökare börjar röka, tyder dessa siffror på att Sverige även framöver kommer att ha en betydande andel rökare i den vuxna befolkningen.

I årskurs 9 har rökningen minskat sedan 2004, särskilt bland flickorna. År 2012 rökte 23,5 procent av flickorna och 17,4 procent av pojkarna i årskurs 9.

Snusandet har minskat både i årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2. Bland pojkar är det dock fortfarande vanligt att snusa. 23,6 procent av pojkarna i årskurs 2 och 5,1 procent av flickorna snusade i fjol.

Andra resultat från 2012 års drogvaneundersökning är bland annat att andelen unga som dricker alkohol har sjunkit under den senaste tolvårsperioden. År 2000 var ca 80 procent alkoholkonsumenter, år 2012 var andelen 56 procent (54% pojkar, 58% flickor), vilket är de lägsta uppmätta nivåerna sedan starten av mätningarna år 1971. Även bland eleverna i gymnasiets år 2 har andelen alkoholkonsumenter minskat sedan mätningarna startade 2004; från ca 90 procent 2004 till 82 procent 2012 med små skillnader mellan pojkar och flickor.

När det gäller användningen av narkotika är utvecklingen inte lika positiv som när det gäller alkohol. Andelen som någon gång använt bland pojkar i gymnasiets år 2 har exempelvis ökat från 15 till 20 procent mellan 2004 och 2012, andelen bland flickorna har ökat fr

Ladda ned CAN-rapporten.

Läs vidare