Samtidigt åtnjuter tre fjärdedelar av befolkningen redan en lagstiftning mot passiv rökning som skyddar minst lika bra som det nu bortröstade förslaget.

Förklaringen är att de 26 kantoner som landet är uppdelat i har sina egna konstitutioner och i stor utsträckning stiftar egna lagar. Åtta av kantonerna, främst de franskspråkiga i väster, har rökförbud på arbetsplatserna inklusive restauranger, barer och nattklubbar. I den mån avskilda rökrum tillåts så får personalen inte uppehålla sig där.

Bakslaget för det nya nationella lagförslaget kan enligt schweiziska bedömare bero på att väljare i de folkrika kantoner som redan har rökförbud inte brytt sig om att rösta. När väljarna i Genève 2009 röstade om rökförbud i alla typer av offentliga lokaler stöddes detta av 81 procent. I söndagens omröstning var stödet för den nationella lagen i kantonen 51 procent.

Den nationella lag som nu gäller är en kompromiss som trädde i kraft 2010. Den tillåter rökrum där personal får arbeta. I restauranger som är mindre än 80 kvadratmeter tillåts rökning. Speciella rökkaféer är också tillåtna.

Med målet att all restaurangpersonal i Schweiz skulle få möjlighet att arbeta i rökfria lokaler föreslog landets Lungfond tillsammans med ett antal andra hälsoorganisationer en folkomröstning för att få en enhetligare lag. Med stöd av fackliga organisationer och politiker till vänster och i mitten gick förslaget om en omröstning igenom.

Motståndet från arbetsgivarna i restaurangbranschen, tobaksindustrin och politiker på högerkanten var kraftigt. Anklagelser om direkt missvisande information från motståndarna som påverkat omröstningsresultatet har framförts.

Källor: Tribune de Genève och swissinfo.ch, 23 september 2012

Läs vidare