– 86 procent av Los Angeles vuxna invånare (totalt invånartal 3,7 miljoner) röker inte, och dessutom föredrar även många rökare att äta och dricka på uteserveringarna utan att få smak och dofter förstörda av cigarettrök, fortsatte hälsodirektören, som heter Jonathan Fielding.
– Men framför allt är den nya bestämmelsen ytterligare ett led i Los Angeles tobakspolicy som syftar till att skydda invånarna mot de sjukdomar som tobaken orsakar.

Den nya förordningen förbjuder all rökning närmare än 10 fot, drygt tre meter, från uteserveringar. Ett skyddsavstånd på 40 fot, drygt tolv meter, gäller vid kiosker som säljer mat liksom vid rörliga och tillfälliga säljställen. De större avstånden förklaras med att ställen av den typen ofta har långa köer. Det är tillåtet för en rökare att gående passera en uteservering på ett mindre avstånd.

Brott mot rökförbudet straffas med böter som är lika stora för både kunder och serveringarnas ägare. Bötesbeloppet motsvarar cirka 3 200 svenska kronor.

Beslutet om rökfria uteserveringar fattades av ett enigt stadsfullmäktige redan i januari 2010, men branschen fick ett drygt år att förbereda sig på.

Undantagna är uteserveringarna vid barer och nattklubbar.

Sedan länge har hela Kalifornien rökförbud inomhus på både restauranger och i barer. Andra städer i Los Angeles county som har rökfria uteserveringar är Beverly Hills, Calabasas, Glendale, Pasadena och Santa Monica. Countyt har även rökförbud i parker och på flertalet badstränder.
Källa: Los Angeles County Department of Public Health.
Carl-Olof Rydén
Hemsida med information om rökförbudet

Läs vidare