Regeringen i Norge är i färd med att utarbeta ett förslag till en strategi för det tobaksförebyggande arbetet de kommande fem åren. De pågående diskussionerna handlar bland annat om att ändra den övergripande målsättningen för arbetet från begränsning av tobaksrelaterade hälsoskador till ”ett tobaksfritt samhälle”. Regeringen anslog redan i somras 19 miljoner norska kronor till massmediekampanjer mot rökning som ska ingå i den nya strategin.

– Det är mer än vad som någonsin satsats på tobaksförebyggande kampanjer i Norge, men det är helt nödvändigt och otroligt viktigt för folkhälsan, sade då hälsominister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hon sade också att huvudinriktningen i den nya femårsstrategin kommer att vara att göra fler miljöer rökfria, att begränsa barns tillgång till tobaksvaror och att stärka skyddet mot passiv rökning. Det är därför logiskt att regeringen nu överväger att föreslå rökfritt även på uteserveringar. Norge har haft rökförbud inomhus i serveringsmiljöer sedan 2003. Många serveringar anses idag tänja på gränserna genom att bygga ut sina uteserveringar på olika sätt. Denna utveckling vill regeringen motverka.

Andra förslag som regeringen diskuterar är rökfria buffertzoner utanför uteställen och offentliga byggnader, förbud mot rökrum, förbud mot försäljning av tiopack och förbud mot leksakscigaretter. Dessutom finns tankar på att införa krav på särskilt tillstånd för att få sälja tobak samt på att tobaksimportörer måste registrera sig. Även rökfri arbetstid för skol- och förskolepersonal samt för vårdpersonal diskuteras.

När regeringsförslaget är klart kommer det senare i höst att skickas ut på remiss.

Läs vidare