E-cigaretter lyftes från början fram som ett hälsosamt alternativ till rökning och som en hjälp för att sluta röka traditionella cigaretter.

På senare tid har bland annat sjukdoms- och dödsfall i USA kopplade till vejping gjort att riskerna och de negativa hälsoeffekterna kommit allt mer i fokus. Tillräcklig forskning om negativa hälsoeffekter saknas dock fortfarande, men det kommer allt fler rapporter som visar att riskerna är mycket större än man tidigare trott.

Inte minst anses e-cigaretter vara en inkörsport till nikotinberoende, framför allt bland unga.  I programmet diskuterar Magnus Lundbäck, hjärtläkare och docent i kardiologi vid Karolinska institutet, Louise Adermark, docent i neurobiologi vid universitetet i Göteborg och Tove Sohlberg, tobaksforskare vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet vad vi idag vet om farorna med vejping.

Lyssna på programmet här

Läs också debattartikel om nya tobaksprodukter

Läs vidare