Tillkomsten av och en bred acceptans för WHOs tobakskonvention har till och med fått tobaksindustrin att inse att dagens brinnande cigarett är ”ute”- även om industrin sin van trogen kommer att förhala också den processen globalt i decennier.

Som förväntat ser vi därför en intensiv lansering av nya produkter som ska behålla gamla och nya kunder i ett nikotinberoende. Tobaksfakta har därför på sin webbsida uppdaterat sitt faktablad – i full vetskap om att när det blir läst har nikotinindustrin redan tagit ytterligare ett eller annat steg framåt…

Att de här nya produkterna i jämförelse med andra potentiellt hälsofarliga produkter kan nå marknaden utan att ha undergått en seriös bedömning av oberoende institutioner är obegripligt. Lika obegripligt som att tobaksvaror sedan många år generellt är undantagna från konsumentsäkerhetsbestämmelser. Samhället börjar nu långsamt förstå att den konventionella cigaretten, som dödar varannan användare, måste bort från marknaden. Då borde samma samhälle ha lärt sig något när nya tobaks- och nikotinprodukter introduceras.

Läkemedel som består av nya kemiska substanser eller beredningsformer behöver genomgå en klinisk prövning av effekter och bieffekter hos tusentals användare under flera år innan de får marknadsföras. Prövningarna genomförs efter noggranna protokoll av oberoende akademiska institutioner och bekostas av tillverkaren. Hälso- och sjukvården måste sedan kontinuerligt rapportera misstänkta biverkningar.

Med all väldokumenterad kunskap om tobakens skadeverkningar – varför gäller inte ett liknande regelsystem för tobaksprodukter?

Det tar ofta decennier innan ett läkemedel – eller en tobaks/nikotinprodukt – visar sitt rätta ansikte, både vad gäller positiva och negativa effekter. Uppföljning av nya tobaksprodukter måste därför vara mångårig innan säkra slutsatser kan dras.

Tobaksfakta anser i enlighet med WHO:s tobakskonvention att bruket av alla tobaks- och nikotinprodukter ska förebyggas. Därför är det ett basalt krav att alla sådana produkter regleras på samma sätt.

Det är också angeläget att tillverkare av såväl snus som nya tobaks- och nikotinprodukter förbjuds att tillsätta smakämnen – som tillförts särskilt för att locka unga konsumenter.

Lagstiftningen måste även vara utformad så att den stoppar tillverkares försök att kringgå den. I dag flyger till exempel s k tobaksfritt snus under tobakslagens radar – trots att nikotinet kommer från tobaksplantan.

Fokuseringen på nikotin – och utrensningen av tobaksplantans övriga innehåll – i nya produkter visar vad industrin vetat i hundra år – det är nikotinet som håller kunderna kvar. Att samhället under samma århundrade accepterat den brinnande cigarettens många dödliga biverkningar är en hälsoskandal.

Det är dags för hälsopolitiken att vakna och dämma upp floden av nya nikotinprodukter – även om de kortsiktigt hävdas vara mindre farliga. Producenterna säger sig ömma för rökarnas hälsa – men har senaste hundra åren klart demonstrerat att det är aktieägarnas välmående som gäller. Kan det faktum att barnkonventionen snart blir svensk lag hjälp till att väcka oss?!

Göran Boëthius, ordf Tobaksfakta
Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert Tobaksfakta

Läs mer i temat nya produkter

Faktablad om nya produkter med tobak och nikotin

 

Läs vidare