– Hade tobak introducerats för rökning idag hade en naturlig följd varit narkotika­klassning och förbud. Men att förbjuda ett preparat som många människor lever i starkt beroende av låter sig inte göras lika enkelt, men en lösning kan vara att varje år flytta upp åldersgränsen för försäljning av cigaretter, säger Niclas Malmberg (MP).

Att på det föreslagna sättet steg för steg skapa allt fler rökfria generationer är en av de strategier som brukar diskuteras för att nå målet om ett rökfritt samhälle. Ett rökfritt Sverige 2025 är även målet för opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Regeringen har ställt sig bakom detta mål, att mindre än 5 procent av befolkningen ska vara rökare år 2025.

Idén om att stegvis höja åldersgränsen för tobaksköp diskuteras även bland annat i Tasmanien, Australien, där man istället för att peka ut en viss ålder för försäljning av tobak pekar ut ett visst födelseår. Om det faller väl ut kan resultatet bli att inte enbart ungdomar frånhålls från att utveckla beroende, men att tobaksmissbruk på sikt fasas ut helt.

– Sverige bör följa vilka konsekvenser ett genomförande i Tasmanien får, och faller det väl ut ha beredskap att gå samma väg, säger Niclas Malmberg.

Läs motionen!

Läs vidare