Olle Thorell vill att Sverige följer i spåren av flera andra länder som beslutat om ett stoppdatum för rökningen. Till dessa länder hör Nya Zeeland som har 2025 som slutår och Finland som beslutat om 2040.

– Jag slutade röka 2005 och slutade med snus förra året, så jag vet hur svårt det är att sluta. Men skadeverkningarna är så stora att jag tycker att vi skulle sätta ett nationellt mål om ett tobaksfritt Sverige 2030, säger Olle Thorell till Vestmanlands Läns Tidning.

I sin motion föreslår han ett generellt rökstopp 2030 i kombination med stöd till rökavvänjning och en successiv utfasning av tobaken.

– Det här skulle vara ett krafttag mot rökningen och förhindra att många människor drabbas av sjukdomar som kommer till följd av rökningen.

Läs vidare