– Illegal handel med alkohol och tobak är en viktig inkomstkälla för den organiserade brottslig­heten. För att vi ska kunna motverka detta och säkerställa ett högt skydd för både enskilda personer och folkhälsan måste vi ha en effektiv lagstiftning på alkohol- och tobaksområdet som är anpassad till dagens förutsättningar, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

Det saknas idag regler kring förvaring av tobak och nikotinprodukter för företagare som inte uppfyller kraven för försäljning. En statlig utredare ska analysera om det behöver införas ett förvaringsförbud för tobaksvaror och nikotinprodukter, och hur det i så fall skulle vara utformat.

Denna fråga kommer att utredas inom den redan pågående utredningen En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och nikotinprodukter som bland annat ser över möjligheten att införa tobaks- och nikotinfri skoltid och att reglera nikotinhalten i vitt snus. Tobaksfakta har tidigare berättat om utredningen.

Den sista oktober skulle utredaren ha presenterat sina förslag. På grund av att utredningen har vidgats med frågan om illegal handel förlängs utredningstiden till sista mars 2024.

Läs vidare