I enlighet med barnrättskonventionen och tobakskonventionen är barns rätt till en tobaksfri uppväxt beroende av vuxenvärldens insikt och ansvarstagande genom lagstiftning, policybeslut, riktlinjer och opinionsbildning.

”Barns rätt är vuxnas ansvar” är därför det genomgående temat i detta samarbetsprojekt på nationell och regional nivå. Projektansvarig organisation är Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

Aktiviteter i projektet Tobaksfria Barn 2018


Almedalen

Yrkesföreningar mot Tobak arrangerade två seminarier i Almedalen i juli 2018:

Tobak som inkörsport till tyngre droger. Hur vill vi ha vår framtid? Vem bestämmer över våra barn?  och Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga?  – det senare i samarbete med Unga Drogförebyggare.


Politikerkontakt, kartläggning och opinionsbildning

Yrkesföreningar mot Tobak arbetar genom delprojektet ”Vi har ett val” opinionsbildande på regional nivå. I ett exempel från Örebro skickades en enkät till regionens alla riksdagskandidater inför valet.

VISIR gör en kartläggning av kommunala hemsidors information om rökfria miljöer och särskilt om barns rätt att slippa passiv rökning.


Utbildningar, mässor och konferenser

Psykologer, socionomer & folkhälsovetare mot Tobak arrangerar under hösten fyra regionala konferenser på temat Tobaksfria barn och unga – barns rätt är vuxnas ansvar”. Konferenserna vänder sig till politiker, andra beslutsfattare samt yrkesgrupper som arbetar med unga, och hålls i:
Umeå 6 november
Gävle 8 november
Linköping 12 november
Karlstad 15 november

Kontraktsmetoden anordnar under året utbildningsdagar för politiker, skolsköterskor och andra yrkesgrupper i skolan.

Unga Drogförebyggare medverkar vid mässorna Drogfokus och Skolforum. 


Informationsmaterial

Psykologer, socionomer & folkhälsovetare mot Tobak har tagit fram uppdaterade versioner av faktabladen Tobaksfri graviditet och Tobaksfria barn som vänder sig till gravida och föräldrar, samt det nya faktabladet Förebygg tobaksbruk hos ditt barn som vänder sig till föräldrar.

Tobaksfakta producerar tillsammans med Non Smoking Generation och Hjärt-Lungfonden kortfilmer där unga intervjuas kring tobaksfrågan.

Tobaksfaktas partistudie 2018 har även tagits fram inom ramen för projektet.


 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev