Projekt

Tobaksfria barn – vuxnas ansvar

I enlighet med barnrättskonventionen och tobakskonventionen är barns rätt till en tobaksfri uppväxt beroende av vuxenvärldens insikt och ansvarstagande genom lagstiftning, policybeslut, riktlinjer och opinionsbildning.

”Barns rätt är vuxnas ansvar” är därför det genomgående temat i detta samarbetsprojekt på nationell och regional nivå. Projektansvarig organisation är Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev