I Finland kommer rökare som köper Philip Morris´ produkter den närmaste tiden att hitta små lappar i cigarettpaketen. ”Känner du dig som en andra klassens medborgare?” frågar bolaget retoriskt sina kunder och ger sin syn på direktivförslaget. Bolaget talar om förbudsanda och uppmanar rökarna att protestera genom att kontakta en EU-parlamentariker.

För kampanjen har Philip Morris Finland också öppnat en tvåspråkig webbsida – www.ourchoice.fi – som presenterar bolagets syn på vad de föreslagna förbuden skulle leda till.

Det förslag till nytt tobaksproduktdirektiv som EU är på väg att besluta om innehåller bland annat ett krav på stora hälsovarningar i text och bild på tobaksförpackningar och förbud mot mentol och vissa andra smaktillsatser i tobaksprodukter. Philip Morris påstår i sin kampanj att det inte finns bevis för att dessa åtgärder skulle minska rökningen. Inte minst mentolförbudet oroar Philip Morris Finland eftersom konsumtionen av mentolcigaretter är mycket hög i Finland.

På liknande sätt agerar Philip Morris i Tyskland där rökarna ska får att protestera med hjälp av webbsidan www.was-noch.eu. På både den finska och den tyska webbsidan finns formulär som besökaren kan fylla i och skicka till en av landets EU-parlamentariker.

Ett annat inslag i tobaksbolagets kamp mot direktivförslaget är en rapport om de ekonomiska effekterna av direktivförslaget som bolaget beställt. Rapporten har gjorts av en konsultfirma och varnar bland annat för att Europa kommer att mista 70 000–175 000 jobb i tobaksindustrin. De minskade skatteintäkterna från tobak beräknas kunna uppgå till sammanlagt 2,2–5 miljarder euro.

Läs vidare