ICM inledde sin verksamhet 2010. Förberedelserna för institutet började kring år 2000. PMI bekräftar att koncernen 2004 donerade 120 000 euro och att direktör Camilleri samma år privat donerade pengar till uppbyggnadsarbetet.

PMIs direktion i Lausanne hävdar att donationerna inte gett inflytande över forskningens inriktning.

Nyhetssajten Slate.fr framhåller det absurda i att ett företag vars produkter orsakar neurologiska skador finns med som grundare av ett forskningsinstitut på det området.

Till grundarna av ICM hör även tävlingsbilföretaget Ferrari, som Philip Morris satsade stora summor på för Marlbororeklam på och kring Formel 1-bilarna. Trots att reklamen förbjöds i Europa 2007 stöder PMI företaget med 500 miljoner dollar till och med 2015. PMI är den huvudsakliga finansiären av Ferrari, vars tidigare direktör Jean Todt i dag är vice ordförande i styrelsen för ICM.

En av de ledande forskarna i ICM tog enligt tidningen Le Monde emot 546 000 euro från PMI för ett tidigare forskningsprojekt.

En annan av forskarna tog, också enligt Le Monde, emot 177 000 euro från Rådet för tobaksforskning, CTR, i slutet av 90-talet. CTR var fram till 1998 ett organ för tobaksindustrin som genom frikostiga anslag försökte styra forskningen i avsikt att skapa osäkerhet och tvivel om tobakens skadlighet.

ICM har i dag 600 forskare som arbetar i laboratorier med en gemensam yta på 22 000 kvadratmeter i anslutning till ett av de största sjukhusen i Paris.

Slate.fr

Översätt i Google

Läs vidare