Tingsrätten kom i sin dom fram till att förbudet inte bryter mot samarbetsavtalet, EES. För tobaksbolaget återstod möjligheten att överklaga, något som man nu beslutat att inte göra.

– Vi har analyserat domstolens beslut och beslutat att inte överklaga, säger PMNs kommunikationsdirektör Nordan Helland till Dagens Næringsliv.

På reporterns fråga om bolaget bedömt att de inte skulle kunna vinna svarar Helland att analysen är ett internt arbetsmaterial som man inte går ut med.

– Det här är en viktig seger för folkhälsan, säger Anne Lise Ryel, generalsekreterare i Kreftforeningen, norska Cancerfonden, i ett pressmeddelande. Det motsvarar vad vi både vågat tro och hoppats.

– Poängen med att förbjuda exponerinen av tobaksvaror i butikerna är att hindra barn och unga från att uppfatta tobak som en helt vanlig produkt och därmed minska riskerna för att de börjar röka. Förbudet är också en hjälp för dem som försöker sluta röka.

Kreftforeningen lade ner ett omfattande arbete på att stödja förbudet ochAnne Lise Ryel vittnade själv under domstolsförhandlingarna.

Dagens Næringsliv

Kreftforeningen

Domstol gav norska staten rätt om exponeringsförbud

Läs vidare