Den rapport som forskarna Ernesto Ugo Savona och Francesco Calderoni presenterar har helt bekostats av tobaksjätten Philip Morris International. Ett faktum som undergräver trovärdigheten i forskarnas slutsatser.De båda arbetar för Transcrime, som är ett för två italienska universitet gemensamt forskningscentrum för gränsöverskridande kriminalitet.

Forskarna redovisar öppet i den aktuella studien Crime proofing the policy options for the revision of the Tobacco Products Directive att Philip Morris International stått för kostnaderna, men hävdar att de ändå inte låtit sig styras av tobaksjätten i sina slutsatser.

Philip Morris International har bekostat ytterligare en studie av de aktuella forskarna kring det förslag till effektiva åtgärder mot illegal handel som världens länder inom Tobakskonventionen senare enades om. Tobaksbolaget har även subventionerat en konferens i Italien på samma tema som i Malmö.

– Det är inte första gången som Svensk servicehandel & fast food ordnar tillställningar för politiker och beslutsfattare i syfte att skrämma politikerna med ökad illegal handel om man försöker ta till effektivare åtgärder för att minska tobaksbruket, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tankesmedjan Tobaksfakta.

– Argumenten de använder känns väl igen, både från Sverige och andra länder. De härstammar från tobaksindustrin som under årens lopp kommit med många falska och skruvade påståenden vad gäller det ekonomiska utfallet av diskuterade regleringar av tobaksindustrin och deras produkter. Vem kommer inte ihåg hur restaurangägarna skrämdes så att de i flera år motarbetade de rökfria serveringarna och flera gånger stod som avsändare av tobaksindustrins kampanjer.

­– Det är ingen slump att man valt just Malmö som plats för seminariet eftersom Malmö för närvarande är känt för att vara tungt kriminellt belastat. Ett av syftena är förstås att få svenska politiker att inte besluta om fler skattehöjningar, den mest verkningsfulla metoden för att minska tobaksbruket, särskilt bland de unga.

Bland de slutsatser de italienska forskarna presenterar i sin studie hör att exponeringsförbud av tobaksvaror och neutrala paket (plain packaging), som finns med i EU-kommissionens diskussioner om förslag till åtgärder, leder till ökad kriminalitet.

Man säger bland annat att ”Det är hög risk att neutrala paket underlättar piratkopiering och gör det svårare att skilja på legala och illegala paket, samt att exponeringsförbud ökar smugglingen, även i det fallet för att det blir svårare att skilja äkta och illegala paket.”

Det är argument som länge framförts av tobaksbranschen.

– Påståendena att ett exponeringsförbud av tobaksvaror skulle öka den illegala handeln motsägs av erfarenheterna från de fleråriga exponeringsförbuden i Kanadas provinser. Där medgav i januari servicehandelns och tobakshandlarnas organisationer att varningarna för ökad smuggling visat sig vara helt grundlösa.

Det säger Luk Joossens, tobaksexpert vid Europeiska cancerunionen i Bryssel. Se Tobaksfaktas Kanadarapport.

– Samma resonemang använder tobaksbolagen om neutrala förpackningar. De påstår att sådana förpackningar är lättare att förfalska och därmed skulle smugglingen öka. Det finns inga bevis för det. Sådana paket kommer att ha stora varningsbilder som gör dem minst lika svåra att kopiera som nuvarande paket. I själva verkat kan de neutrala paketen effektivisera tillsynen eftersom paket som inte är utformade på samma sätt upptäcks mycket lättare.

Luk Joossens får stöd av Monika Kosinska, generalsekreterare i European Public Health Alliance, EPHA, i Bryssel, som på sajten EurActive säger:

– Tack vare de stora bildvarningarna erbjuder de neutrala förpackningarna en effektivare metod för att identifiera illegala cigaretter, och forskning från bl a Cancer Research UK ger starka bevis för att de oattraktiva neutrala förpackningarna kommer att bidra till minskat rökande.

– Det överraskar inte att rapporten kommer just nu när lobbyverksamheten är mycket intensiv i syfte att stoppa det förslag om neutrala paket i Storbritannien som nu är ute på allmän konsultation.

– Rapporten påminner också om att tobaksindustrin fortfarande förmår övertyga ansedda akademiker med falska argument för att förhindra nya tobaksrestriktioner, säger Florence Berteletti Kemp vid organisationen Smoke-Free Partnership i Bryssel.

– En industri som själv har varit tungt inblandad i cigarettsmuggling har ingen trovärdighet i den här debatten.

Fotnot: I Sverige delades de sista forskningsanslagen från tobaksindustrin ut 2006. Först ut med att avbryta allt samarbete med tobaksindustrin var Karolinska institutet år 2002.

Läs vidare