Debatten var inplanerad till den 9 och omröstningen till den 10 september.

Det är de konservativa partigrupperna EPP och ECR samt den liberala gruppen Alde som föreslagit att behandlingen av tobaksdirektivet skjuts upp.

Deras motivering är dels att tiden för att gå igenom betänkandena om direktivet från såväl ministerrådet som parlamentets utskott efter sommaruppehållet är allt för kort och dels att de tyska parlamentsledamöterna är upptagna av den tyska valrörelsen och inte hinner närvara i parlamentet den 10 september. De tyska kristdemokraterna ingår i EPP-gruppen.

Misstankarna om att det verkliga motivet i stället ingår i en strategi inspirerad av tobaksindustrin är starka bland företrädare för folkhälsointressena. Industrins syfte anses vara att försöka dra ut på behandlingen av direktivet så att det inte hinner fattas något beslut innan parlamentets mandatperiod går ut 2014.

– Tobaksindustrin utnyttjar ett nätverk av allierade inom olika institutioner för att påverka tobakspolitiken, säger Florence Berteletti Kemp, generalsekreterare i organisationen Smoke Free Partnership, till den oberoende sajten EuropeanVoice.com.

– När direktivet publicerades i december 2012 klagade både parlamentet och kommissonen över hur svårt det skulle bli att hinna genomföra beslutsprocessen före valet till europaparlamentet i maj 2014.

– Inte desto mindre har båda institutionerna lyckats åstadkomma färdiga betänkanden, men råkar nu ut för nya förseningar just när ett färdigt direktiv är inom synhåll.

– Det vore en verklig skandal om Europaparlamentet lät sig manipuleras av tobaksindustrin.

Läs vidare