Sveriges företrädare i den nordiska expertgruppen kommer båda från Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. De är Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, och Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert. Danmark, Island och Norge företräds av specialister på cancerprevention från de respektive ländernas motsvarigheter till Cancerfonden och Finland av en expert från finska Action on Smoking and Health, ASH.

Unfinished business – Tobacco Control in the Nordic countries heter seminariet som presenterar tobaksanvändningens och tobakspolitikens utveckling i de nordiska länderna, liksom deras styrkor, svagheter och möjligheter ur ett tobaksförebyggande perspektiv.

Bakgrunden är att trots vissa skillnader, finns det också många likheter mellan de fem länderna i Norden när det gäller tobaksvanor och tobaksprevention. Ewy Thörnqvist, Tobaksfakta, lyfter i sitt föredrag fram det hon ser som gemensamma utmaningar och möjligheter. Tobaksindustrins lobbying är fortsatt en faktor som samtliga länder måste ta med i beräkningen i arbetet med att få ned tobaksanvändningen. Ojämlikheten i hälsa och inte minst i tobaksvanor är fortfarande stor i Sverige och övriga Norden. Nya nikotin- och tobaksprodukter förändrar spelplanen och skapar nya svårigheter i det tobaksförebyggande arbetet. Begränsade resurser för det tobaksförebyggande arbetet är en annan gemensam utmaning.

Men det finns också viktiga plusfaktorer i de nordiska länderna. Alla är anslutna till den internationella tobakskonventionen som är ett viktigt verktyg för att driva den tobakspolitiska utvecklingen framåt och få mer effektiva tobakslagar. EU:s nya tobaksdirektiv bidrar till skärpningar av tobakslagarna, bland annat stora bildvarningar på tobak och smaktillsatsförbud, i de länder som är med i EU. För Sveriges och Finlands del är de politiska besluten om Tobacco Endgame något som skapar bättre möjligheter. I samtliga nordiska länder finns dessutom ett gott stöd hos allmänheten för tobaksförebyggande lagar och andra åtgärder. Och – inte minst – det nordiska samarbetet mellan tobaksförebyggande organisationer ger viktig draghjälp.

Bilden nedan visar andelen dagligrökare i de fem länderna 2016.

Läs vidare