Enligt rapporten – Tobacco Use in Canada: Patterns and Trends röker ungefär 20 procent av ungdomarna i åldrarna 15-19 år e-cigaretter. Det är samma andel som röker tobakscigaretter.

– E-cigaretter har blivit allt mer populära i Kanada, säger forskaren professor David Hammond, rapportens huvudförfattare.

– E-cigaretter är mindre skadliga än vanliga cigaretter, men det råder ingen tvekan om att e-cigaretter är skadliga konsumentprodukter på grund av alla kemikalier som konsumenten andas in.

Kanadas regering och myndigheter har inte godkänt försäljning av e-cigaretter med nikotin, men användningen av dessa produkter i Kanada är omfattande och ökar. Ett läge som liknar det svenska.

– För närvarande pågår ett okontrollerat experiment med e-cigaretter; miljontals personer i Kanada prövar av en mängd olika orsaker produkter med en okänd riskprofil. Det brådskar att få fram mer forskning som vägledning för lagstiftning på detta område.

Även i Sverige var det vid den senaste mätningen (2014) en femtedel av ungdomarna i övre tonåren som rökt e-cigaretter. En statlig utredning ska våren 2016 lägga ett förslag om hur e-cigaretter med nikotin ska lagregleras i vårt land. För närvarande anser Läkemedelsverket att produkterna är förbjudna att sälja, men marknadsföringen och användningen är omfattande.

Läs vidare