Medverkade gjorde ekonomer, folkhälsoexperter, experter på tobakskontroll, samt företrädare för Europeiska kommissionen och medlemsländerna. Den nuvarande statusen för tobaksbeskattningspolitiken i Europa lyftes, man pratade om vikten att begränsa tobaksindustrins inflytande i frågor som skatter, och om vikten av att finanspolitiken fokuserar på att arbeta för folkhälsan, både över hela EU och nationellt. Några av de saker som tydligt framkom under samtalen var att det är viktigt att:

  • stärka och uppmuntra samarbete mellan folkhälso- och finanspolitiska beslutsfattare
  • inse potentialen som tobaksbeskattning har för folkhälsan
  • Identifiera och motarbeta tobaksindustrins argument om tobaksbeskattning
  • förstå och nyansera förhållandet mellan tobaksbeskattning och illegal handel

Michael Soklosa, forskare, beskattning och hälsa vid American Cancer society betonade att ”Tobaksbeskattning är win-win för både folkhälsa och ekonomiska framsteg” och att ”även om EU historiskt tagit stora steg i tobaksbeskattningen måste ännu mer göras för att säkerställa att skillnaderna i priser mellan medlemsstaterna begränsas.”

Dr Angel Lopez, professor i ekonomi vid Universidad Politénica de Vartagena i Spanien, framhöll att ”högre punktskatter innebär högre priser per tobakspaket – ett bevisat sätt att minska konsumtionen, särskilt ibland priskänsliga befolkningar”.

Dr Robert Branston, docent i företagsekonomi vid University of Bath UK, school of management, underströk vikten av att ”ha kunskaper om tobaksindustrins taktik när de försöker undvika och undergräva högre skatter beskattningen för att de ska kunna fortsätta att maximera vinsten”.

Anca Toma Friedlaender, Smoke Free Partnership Director sa att ” i slutändan räddar tobaksskatten liv när priset på tobaksvaror ökar, vilket medför att de blir mindre attraktiva. Dessutom skyddar tobaksskatter de yngsta mest”.

Konferensen anordnades som en del i arbetet för att förbereda en eventuell revidering av det EU Skattedirektiv som gäller sedan 2011. En eventuell revidering kommer att beslutas av den nya Kommissionen.

Se film om vinsterna med tobaksbeskattning

 

Läs vidare