En lång rad vetenskapliga studier visar att rökning på film och TV påverkar unga så att risken för att de ska börja röka ökar. Ju mer film- och TV-rökning en ung person ser, desto mer sannolikt är det att hon blir intresserad av att pröva att röka.

Mot bakgrund av denna forskning har regeringen i Indien, på förslag från hälsodepartementet, infört nya regler för att begränsa och reglera rökscener på TV och film. Reglerna trädde i kraft i november 2011. De föreskriver att om en film eller TV-serie innehåller scener där skådespelarna använder tobak så ska 30 sekunder långa inslag med hälsoinformation visas i början och i mitten av filmen eller programmet. Under varje scen med rökning ska hälsovarningar rulla längst ned på skärmen. När nya filmer och program med rökning i produceras, ska upphovsmakarna kunna motivera varför rökscenerna är med. Filmer med rökning UA-klassas, vilket innebär att vissa scener är olämpliga för barn under 12 år och att föräldrar bör vara med när barnet tittar. Skådespelare som röker på film eller TV är skyldiga att spela in ett 20 sekunder långt inslag med antitobaksinformation.

När det gäller TV-produktioner har de nya reglerna börjat tillämpas och hälsovarningar rullar när rökscener visas. Men efter påtryckningar från den indiska filmindustrin, som populärt kallas Bollywood, har informations- och sändningsdepartementet beordrat filmgranskningsnämnden att låta bli att tillämpa de nya reglerna när det gäller filmer. Filmindustrin anser att reglerna innebär stora praktiska problem för produktionen av film och TV och har uppenbarligen fått gehör för sina synpunkter. De två departementen är oense om ifall allt gick till på rätt sätt när regleringen skapades och det återstår att se om det blir någon ordentlig begränsning av det omfattande rökandet i Bollywoodfilmerna.

(På bilden syns den populäre indiske skådespelaren Shah Rukh Khan som fått mycket kritik för att han så ofta syns med en cigarett i handen, både på vita duken och i andra sammanhang. Enligt uppgift har han dock nyligen slutat röka.

Läs vidare