Jordbrukarna odlar tobak på små, familjeägda gårdar i den nordöstliga provinsen Misiones i Argentina. De säljer råtobaken till amerikanska tobaksproducenter. I sin stämningsansökan till New Castle County Court i den amerikanska delstaten Delaware beskriver odlarna hur tobaksbolagen uppmanat dem att använda växtbekämpningsmedel, insektsgifter och andra giftiga kemikalier. De argentinska jordbrukarna skriver att tobaksbolagen försäkrat dem att medlen varit säkra att använda.

Men kemikalierna var, menar odlarna, i själva verket långt ifrån ofarliga och det anser de att bolagen visste eller åtminstone borde ha vetat. De skriver att kemikalierna orsakat förödande födelsedefekter hos deras barn genom att deras föräldrar utsatts för gifterna. Bland de medfödda skador som bekämpningsmedlen anses ha orsakat finns missbildningar i hjärna och ryggmärg, blindhet, ämnesomsättningssjukdomar, Downs syndrom och epilepsi.

Det har till stor del handlat om medel som tillverkats och distribuerats av tobaksbolaget Monsanto. Tobaksbolagen Philip Morris och Carolina Leaf använde ett lokalt råvarumäklarföretag, Tabacos Norte, som mellanhand. Tabacos Norte är bildat av de två stora amerikanska bolagen och köpte tobak av odlarna och sålde odlingstillbehör – bl a växt- och insektsgifter – till dem.

Odlarna berättar också att tobaksbolagen sagt åt dem att börja odla en ny typ av tobak som används i Philip Morris´ cigaretter och att denna tobak kräver mer besprutning med insektsgifter.

Överhuvudtaget har tobaksbolagen, skriver odlarna, å ena sidan försökt påverka dem till en omfattande användning av bekämpningsmedel och å andra sidan underlåtit att varna för hälsoriskerna med dessa kemikalier. Detta trots att bolagen var medvetna om att familjerna som odlade tobaken åt dem saknade skyddsutrustning.

Odlarna hävdar att tobakskemikalierna förgiftade deras andra grödor, vattenbrunnar och omkringliggande vattendrag. Bolagen gav dem ingen information om hur överblivna bekämpningsmedel skulle tas om hand utan dessa lagrades på ett sätt som ledde till ännu mer läckage av gifter in i dricksvattnet.

Tobaksodlarna hävdar att gifterna orsakat deras barns skador och kräver skadestånd.

Länk till en engelskspråkig artikel från Court House News om stämningen

Läs vidare