Med interaktiva paneler visualiserar den nya globala övervakningsplattformen hur långt respektive land har kommit när det gäller implementeringen av tobakskonventionen. Av den inledande kartbilden framgår tydligt att Sverige presterar sämre än våra närmaste grannländer.

Plattformen skapades av Action on Smoking and Health Canada i samarbete med Institute for Global Tobacco Control vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Framöver planerar ASH Canada att lägga till mer data och fler funktioner, samt att hjälpa folkhälsoorganisationer i länder med lägre prestanda att producera regelbundna rapporter som spårar framsteg, enligt Medical Xpress.

Läs vidare