Zimbabwe är en av världens största tobaksproducenter och tobak är landets främsta exportvara. Human Rights Watch beskriver att tobaksproduktionen i Zimbabwe vilar på utnyttjande av fattiga småbönder och arbetare i utsatta situationer. Dessa arbetstagare skulle behöva ett mycket bättre lagligt skydd av myndigheterna i landet, framhåller organisationen.

Människorättsgrupper har besökt tobaksodlingar och intervjuat barn och vuxna som arbetar där. Många av de intervjuade har haft symtom som tyder på nikotinförgiftning, något som lätt drabbar oskyddade personer som arbetar med tobaksplantorna. Symtomen är bland annat illamående, kräkningar, huvudvärk och yrsel.

”Nästan ingen vi talade med visste ens vad nikotinförgiftning är”, sade Birgit Schwarz, Senior Press Officer inom Human Rights Watch, när de första resultaten från granskningen offentliggjordes vid en pressträff i Zimbabwes huvudstad Harare.

Männiuskorättsgrupperna har också funnit bevis för övertidsarbete utan övertidsersättning på större gårdar, liksom andra problem med lönerna, som försenade utbetalningar och att arbetare fått lägre lön än utlovat.

Läs vidare