Tobaksindustrins budskap och produkter förs ofta fram av olika typer av organisationer och aktiviteter. Länkarna till branschen är inte alltid tydliga när till exempel gräsrotsorganisationer lobbar mot reglering av e-cigaretter och marknadsföringskampanjer maskerar sig som folkhälsoinitiativ.

När politiker och allmänhet hör ett budskap som verkar stödja tobaksindustrins positioner bör man alltså granska förespråkarna närmare.

Faktabladet tar bland annat upp World Vapers Alliance (WVA), som har band till British American Tobacco, och som försöker motarbeta lagstiftning rörande e-cigaretter. Bland annat försökte WVA påverka de svenska lagstiftarna tidigare i år när lagen om e-cigaretter skärptes.

Läs vidare