En appellationsdomstol i London avvisade den 30 november tobaksbolagens överklagande av ett beslut i the high court i maj som slog fast att lagen om standardiserade cigarettpaket inte bryter mot tobaksbolagens intellektuella rättigheter, vilket bolagen hävdar.

Beslutet i the high court kom den 19 maj. Det var dagen innan EU:s tobaksproduktdirektiv trädde i kraft.

De fyra bolagen British American, Imperial, Japan Tobacco International och Philip Morris överklagade omgående uslaget i the high court. De hävdar att deras varumärken konfiskeras genom att logotyperna med färgstarka varumärken ersätts med märkesnamnet i låg, svart text.

Avsikten med standardiseringen är att göra cigarettpaketen mindre attraktiva särskilt för barn och ungdomar.

Tobaksbolagen har möjlighet att överklaga ännu en gång, då till högsta domstolen, the supreme court.

Hittills har de fyra tobaksjättarnas förlorat alla domstolsprocesser de startat i hopp om att stoppa standardiserade cigarettpaket och även stora varningsbilder.

Listan ser ur så här:

Australien: högsta domstolen avvisar ett överklagande från tobaksbolagen, 2012.

Australien: En domstol i Singapore avvisar en stämning från Philip Morris som hävdar att Australiens standardiserade paket bryter mot ett bilateralt avtal med Hongkong, 2015.

Storbritannien. Processen där the high court slog fast att standardiserade paket är legala, 2016.

Frankrike. En fransk domstol slår fast att lagen om standardiserade cigarettpaket är konstitutionell. 2016.

EU. EU-domstolen avvisar tobaksbolagens klagomål på att tobaksproduktdirektivet är skrivet så att alla 28 medlemsländerna har möjlighet att införa standardiserade cigarettpaket, 2016.

Uruguay. Philip Morris förlorar en process där bolaget hävdade att de stora hälsovarningarna med bilder som upptar 80 procent av båda storsidorna bryter mot ett bilateralt avtal mellan Uruguay och Schweiz. 2016.

The Guardian

Läs vidare