Neutrala tobaksförpackningar har länge diskuterats i Nya Zeeland och förslaget har stöd i den allmänna opinionen. Regeringen har dock tidigare valt att avvakta den juridiska utvecklingen när det gäller Australiens neutrala paket. Australien var 2011 först i världen med neutrala paket och länder har, med stöd av tobaksindustrin, vänt sig till World Trade Organization, WTO, och hävdat att åtgärden strider mot olika handelsavtal. Nu tycker Nya Zeelands regeringen att WTO-tvisterna drar ut för länge på tiden och vill gå vidare med det tilltänkta lagförslaget trots att de inte är avgjorda. Premiärministern berättade att han i fjol fått veta av sina rådgivare att hans regering står på mycket fast mark i frågan.

John Keys regering har också inspirerats av att flera andra länder nu planerar att införa neutrala paket. I maj 2016 inför Irland, England och Frankrike neutrala paket.

Läs mer om den internationella utvecklingen när det gäller neutrala paket.

Läs vidare