Den nya lagen kommer att kräva att cigaretter och andra tobaksprodukter säljs i standardiserade förpackningar med stora hälsovarningar på. En sådan lag har redan införts i Australien, som i slutet av 2012 var först i världen med standardiserade tobaksförpackningar.

Tobaksbolag i Australien stämde regeringen för lagen om standardiserade paket, men förlorade i Australiens högsta domstol. Tobaksindustrin ger sig dock inte så lätt. Fortfarande pågår en process inom frihandelsorganisationen World Trade Organization, WTO, om Australiens standardiserade tobaksförpackningar. Tobaksindustrin samarbetar med en rad utvecklingsländer med intressen i tobaksproduktion – bland andra Honduras och Indonesien. Länderna har vänt sig till WTO med klagomål på Australiens nya lag och hävdar bland annat att den strider mot olika frihandelsöverenskommelser.

Tobaksbolag har hotat att ta till liknande juridiska vapen även mot Nya Zeeland om standardiserade förpackningar införs där. Nya Zeelands regering avvaktar vad som händer i fallet Australien, men vill påbörja lagstiftningsprocessen för att undvika onödiga förseningar.

– Det är ännu lite för tidigt att bestämma när den kommande lagstiftningen ska träda i kraft i vårt land, men den är ett mycket viktigt steg att ta, säger Nya Zeelands biträdande hälsominister Tariana turia i ett pressuttalande.

Länk till pressmeddelande från Nya Zeelands regering om lagförslaget

Läs vidare