I december 2012 införde Australien som första land i världen standardiserade tobaksförpackningar utan logotyper eller andra dekorationer, med stora varningsbilder och –texter och med märkesnamnet tryckt med en standardstil. Forskning visar att detta sätt att begränsa marknadsföringen av tobak kan minska risken att unga blir intresserade av att börja röka och förhindra återfall hos rökare som försöker sluta.

Redan i april 2012 fattade Nya Zeelands regering ett principbeslut om att ta samma steg som Australien. Ett offentligt rådslag (public consultation) startades. Över 300 längre svar med synpunkter på lagförslaget har kommit från privatpersoner och organisationer. Dessutom har omkring 20 000 nya zeeländare gett lagförslaget sitt stöd genom att skicka vykort, skriva på namnlistor och liknande.

Biträdande hälsominister Tariana Turia tackar alla som bidragit med synpunkter och framhåller att konsultationsprocessen som helhet visar att standardisering av tobakspaketen är en effektiv åtgärd för att göra tobaksprodukter mindre attraktiva.

– Evidensen från experimentella studier, marknadsföringsexperter och tobaksindustrins egna dokument är överväldigande. Vi kan inte tillåta tobaksindustrin att fortsätta använda sofistikerad förpackningsdesign för att föra ut sina produkter som om de vore vilka konsumtionsvaror som helst, säger Tariana Turia.

– För närvarande gör paketens design allt den kan för att locka konsumenter. Glada färger och andra designelement drar uppmärksamheten från varningsmärkningen som upplyser om hur dödligt farlig rökning är.

När Australien införde standardiserade tobaksförpackningar försökte tobaksindustrin hindra lagändringen genom att stämma regeringen. Nya Zeelands regering befarar liknande motåtgärder från tobaksindustrin, men står ändå fast vid sitt beslut. Arbetet med att förbereda en ny lag har påbörjats.

Länk till New Zealand Herald

The National Business Review

Läs vidare