E-cigarettmarknaden i USA är en växande miljardindustri. Hittills saknas federala regler och tillsyn för dessa produkter, det vill FDA nu ändra på.De nya reglerna, som även omfattar piptobak och cigarrer, ska göra det förbjudet att sälja produkterna till minderåriga. Tillverkare måste registrera sig hos FDA och ge myndigheten en detaljerad förteckning över vad deras produkter innehåller och hur de tillverkas.E-cigaretter ska även förses med varningstext som uppger att de innehåller nikotin och tillverkarna får inte hävda att e-cigaretter är mindre farliga än vanliga cigaretter, om företaget inte fått FDA:s godkännande.

Förslaget innehåller däremot inga restriktioner för smaksättning av e-cigaretter eller för hur de marknadsförs.Enligt tjänstemän vid FDA är förslaget ett första steg i myndighetens utökade kontroll. För att kunna reglera smaksättning och marknadsföring krävs federal lagstiftning, menar myndigheten.

– Man kan inte komma åt smakerna innan man är tillsynsmyndighet över dem, säger Mitchell Zeller, chef för FDA:s Centrum för tobaksvaror, enligt New York Times.

Flera amerikanska stater har redan egen lagstiftning om e-cigaretter, bland annat åldersgränser.

Regelförslaget kommer nu att vara öppet för kommenterar från allmänheten, berörda branscher och andra. FDA kommer sedan att utvärdera kommentarerna och lämna en slutlig version av reglerna.

Läs vidare