• Licenskrav för försäljare av cigaretter och e-cigaretter
  • förbud mot självbetjäningsautomater och tobaksförsäljning från mobila kiosker
  • förbud mot tobaksförsäljning vid arrangemang som vänder sig till ungdomar
  • 18-årsgräns för att få sälja tobak och e-cigaretter
  • 18-årsgräns för att köpa e-cigaretter
  • tillfälliga säljförbud som sanktion för tobaksförsäljare som bryter mot vissa delar av tobakslagen

Den irländska regeringen har satt som mål att Irland ska vara tobaksfritt år 2025. Definitionen av detta mål är att tobaksbruket ska vara nere under 5 procent. Det hälsopolitiska programmet Tobacco Free Ireland publicerades 2013. För närvarande pågår processen för att införa neutrala, standardiserade tobaksförpackningar i Irland, och nu går regeringen vidare med det nya lagförslaget.

Företag, organisationer och medborgare i Irland har fram till 16 januari 2015 på sig att lämna in synpunkter på förslaget.

Läs vidare