Lagen har tidigare godkänts av senaten och nu även av representanthuset. Det som återstår är president Obamas underskrift.

Den nya lagen välkomnas av organisationer som arbetar med barnfrågor och med tobaksprevention i USA.

– På senare år har den oreglerade marknadsföringen av smaksatta nikotinprodukter lett till en kraftig ökning av olycksfallen med barn som av misstag får i sig produkterna, säger barnläkaren Barry Hummel i ett pressmeddelande från organisationen Quit Doc Foundation.

– Genom den nya lagen kommer godissmakande nikotin att tvingas leva upp till samma säkerhetskrav som på förpackningar till receptfria läkemedel.

Organisationen Action On Smoking and Kids, ASH, välkomnar lagen, men framhåller att det är viktigt att myndigheterna går vidare och inför reglering av alla delar av marknadsföringen och försäljningen av e-cigaretter.

Nikotinvätskorna till e-cigaretter innehåller nikotin i hög koncentration. Nikotin är ett starkt gift och det krävs bara små mängder för att man ska få förgiftningssymtom och i värsta fall dö. Barn är känsligare än vuxna. och I USA har ett flertal dödsfall inträffat när barn av misstag druckit nikotinvätskor till e-cigaretter. Antalet rapporterade förgiftningar bland både barn och vuxna ökar lavinartat, från 271 år 2011 till 3 783 år 2014.

Även i Sverige rapporteras allt fler förgiftningstillbud med e-cigarettvätskor. Giftinformationscentralen varnar för dessa produkter som inte alltid säljs i barnsäkra förpackningar i vårt land heller.

E-cigaretter med nikotin säljs för närvarande i Sverige trots att Läkemedelsverket klassar dem som läkemedel och vill stoppa försäljningen eftersom ännu ingen e-cigarett är läkemedelsgodkänd. Detta beslut är upphävt i väntan på ett avgörande från Högsta förvaltningsrätten.

Läs vidare