Bakom tjänsten står Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health och framtagningen av tjänsten är finansierad av Bloomberg. Visionen är att tjänsten ska underlätta för alla som arbetar med tobaksprevention genom att förse dem med de senaste nyheterna och ny fakta som publiceras. På så sätt kan användaren få en heltäckande bild av vad som händer inom området, utan att själv behöva lägga tid på att leta information. För att så många som möjligt ska ha nytta av tjänsten översätts alla artiklar till engelska.

Tobaccowatcher är byggt utifrån den största insamlingen av information om tobaksområdet någonsin. Genom artificiell intelligens skannas, dygnet runt, data från 147 länder, fler än 366 000 webkällor samt 500 000 källor på sociala medier. Informationen struktureras därefter utifrån till exempel ämne, produkt och land för att användaren lätt ska kunna hitta just det den söker. Genom att klicka i vad man vill ha information om, och uppge sin mailadress, får man sedan information inom de områden man valt automatiskt skickat till sig.

Tobaccowatcher har också en tjänst för att analysera data så att användaren kan se förändring över tid. Minst 50 000 artiklar analyseras dagligen för att analyserna ska vara tillförlitliga utifrån senaste nytt inom området.

– TobaccoWatcher är en supertjänst som kommer att underlätta mycket för alla som vill följa tobaksfrågan i alla dess perspektiv från odling till nya produkter och avvänjning. Sverige är ett litet land i sammanhanget och att enkelt kunna följa den internationella utvecklingen vad gäller tobak, tobakspolitik och tobaksindustrin är a och o för framgång med att nå Tobacco Endgame. Vänta nu inte med att anmäla er för att använda tjänsten, säger Margaretha Haglund, expert på tobakspolitik på Tobaksfakta.

Se informationsfilm om Tobaccowatcher här 

Läs mer om Tobaccowatcher

Läs vidare