För att nå sitt mål att bli ett rökfritt land till år 2025 behöver Nya Zeeland förbättra sitt arbete med tobaksavvänjning. Samtidigt måste rökdebuterna kraftigt minskas. Det skriver forskare som gjort beräkningar av vad som krävs för att Nya Zeeland ska nå sitt mål. Beräkningarna finns i en studie som publiceras av tidskriften Tobacco Control.

Det pågår en kontinuerlig minskning av rökningen, men den nuvarande takten är för långsam om målet ska nås, konstaterar forskarna. Beräkningarna visade att om utvecklingen fortsätter i samma takt som hittills så kommer omkring 34 procent av invånarna med Maori-ursprung och 10 procent av övriga invånare att röka år 2025.

För att andelen rökare ska komma ner under 5 procent behöver 20 procent fler maorier än i dag och 10 procent fler av övriga sluta röka varje år. Samtidigt måste antalet unga som börjar röka halveras.

Läs vidare