Användning av elektroniska cigaretter framhålls ofta vara ett mindre skadligt alternativ till traditionell cigaretter. Två nya studier visar att e-cigaretter på många sätt är lika skadligt som cigarettrökning.

I en ny studie från University of Texas i Arlington deltog ett 20-tal deltagare i två labbsessioner där de rökte både en traditionell cigarett och en e-cigarett. Forskargruppen mätte i vilken takt deltagarnas blodkärl vidgades tillbaka till sin normala storlek. Resultaten visade förseningar i den processen för både e-cigarett och traditionell cigarett.

”Blodkärlsförträngning kan ha stora effekter på ens hälsa på lång sikt. Studier kopplar en fördröjd reaktion och utvidgning till framtida negativa kardiovaskulära händelser som stroke, högt blodtryck och hjärtinfarkt”, säger Ziyad Ben Taleb, biträdande professor vid College of Nursing and Health Innovation och chef för Nicotine and Tobacco Research Laboratory, i en artikel i Medical Xpress. Studien är publicerad i tidskriften Tobacco Induced Diseases.

I en studie från Danderyds sjukhus deltog friska unga personer som  under en kort period fick röka e-cigarett med eller utan nikotin. Blodprover togs innan rökning och vid ett par tillfällen efter rökning för att se hur pass mycket blodet påverkades. Även cirkulationen i kroppens minsta kärl, kapillärerna, studerades innan och efter e-cigarettanvändning.

– Kort efter att personerna hade rökt e-cigarett sågs en ökad blodproppsbildning och försämrad cirkulation i kapillärerna. Just de två faktorerna är sedan länge kända för att kunna bidra till åderförkalkning i blodkärl och hjärtinfarkt och stroke. Vi ser liknande konsekvenser av e-cigaretter på blodkärl, lungor och hjärta som av vanlig tobaksrökning. Det som framstår med allt större tydlighet i denna och tidigare studier är att nikotinet är ett giftigare ämne än vad som är allmänt känt, säger docent Magnus Lundbäck, specialistläkare i kardiologi, forskningsledare för e-cigarettforskning, Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.

Forskningsstudien gjord på unga personer på Danderyds sjukhus publicerades i medicintidskriften Cardiovacular Toxicology den 7 augusti 2023.

Läs också: Behandling vid hjärtinfarkt fungerar sämre för snusare 

Läs vidare