Små barn rör vid allt – mattor, bordsskivor, leksaker, kläder och liknande – och rör sedan vid munnen och ansiktet. Beteendet gör dem särskilt sårbara för tredjehandsrök, alltså kemikalierester från tobaksrök som finns kvar i damm och på ytor efter att någon rökt eller använt e-cigaretter i ett rum.

I en ny amerikansk studie, som refereras i Science Mag, undersökte forskarna 504 barns händer och i 97 procent fann man nikotinrester på dem. Även barnen från icke-rökande hem hade i de flesta fall nikotinrester på händerna.

Läs vidare