14141512_10154439794847645_4011359832987960186_nI slutet av augusti fick Tobaksfakta de första rapporterna om att cigarettpaket med varningsbilder börjat dyka upp på den svenska marknaden. Det gällde då märket Prince. Under de senaste två månaderna har sedan rapporterna kommit allt tätare och från många olika håll i landet och från både storstäder och mindre orter. Ett 10-tal cigarettmärken säljs nu i paket med varningsbilder och de nya paketen verkar finnas på allt ifrån bensinmackar till stormarknader.

Förändringarna följer EU:s nya tobaksproduktdirektiv och samma varningsbilder kommer nu på cigarettpaketen i hela EU. Den nya tobakslagen säger, liksom EU-direktivet, att hälsovarningar med både text och bild ska täcka 65 procent av paketens fram- och baksidor. Varningsbilderna hämtas från ett EU-gemensamt bildbibliotek. Det finns tre uppsättningar av bilder, varje uppsättning innehåller 14 bilder och ska användas under en viss period, sedan går man över till en annan av bilduppsättningarna. Flertalet av de 14 bilderna i den första uppsättningen syns nu på svenska cigarettpaket.

Bakgrunden till EU-beslutet om tobaksförpackningarna är att forskning tydligt visat att hälsovarningar med bilder är ännu effektivare än enbart textvarningar för att öka medvetenheten om tobakens hälsorisker. Bilder väcker känslor och ger ett starkare intryck, vilket gör det lättare att sluta röka och att inte återfalla.

De nya bestämmelserna i den svenska tobakslagen säger också att tobaksvarans förpackning eller själva tobaksvaran inte får innehålla information om innehållet av tjära, nikotin eller kolmonoxid. Bakgrunden till denna ändring är att sådan information har visat sig missleda konsumenterna, som felaktigt kan tro att låga halter av vissa ämnen gör produkten mindre farlig att röka. Märkningen på förpackningen får inte heller antyda att produkten har miljöfördelar eller hänvisa till smak, doft eller tillsatser.

När lagen ändrades i våras fick tobaksbranschen en övergångstid på ett år på sig. Tobaksvaror med den gamla utformningen som tillverkats före 20 maj i år får säljas slut fram till 20 maj 2017.

Läs Tobaksfaktas faktablad om varningsbilder!

Läs vidare