Den nya lagen gäller från och med den 12 september och tobaksbolagen har 90 dagar på sig att tömma sina lager och därefter får man i Thailand enbart sälja de reklamfria standardiserade paketen. Förutom att förpackningarna blir reklamfria ska det finnas bildvarningar som ska täcka 85 procent av paketens fram och baksida.  

Det är hittills 15 andra länder som infört standardiserade reklamfria tobaksförpackningar; Australien, Frankrike, Storbritannien, Norge, Irland, Ungern, Nya Zeeland, Turkiet, Saudiarabien, Singapore, Kanada, Uruguay, Slovenien, Belgien och Israel. Minst 13 andra är på gång med att införa samma lagstiftning. Singapore kommer från och med 1 juli 2020 att bli det andra landet i Asien som inför reklamfria tobaksförpackningar.

 

 

 

Läs vidare