– Vi har en vision om en framtid utan tobak, sade hälsominister Jonas Gahr Støre när han häromdagen presenterade den norska regeringens tobaksstrategiför de kommande åren.

I åldersgruppen 16-24 år har rökningen i Norge minskat från 11 till 7 procent på ett år. Men Jonas Gahr Støre är inte särskilt nöjd eftersom den nya statistiken samtidigt visar en snabb ökning av ungas snusande.

Huvudmålet i den norska regeringens tobaksstrategi är att ingen som är född efter år 2000 ska börja röka eller snusa.

– De flesta som röker började innan de var 18 år. Dem som blivit beroende och vill ha hjälp att sluta, måste vi fortsätta att hjälpa, men det viktigaste som samhället kan göra är att förhindra att ungdomar börjar med tobak, sade hälsoministern.

Några av de åtgärder som sätts in är fler kampanjer, tobaksfria skolor och information. Inriktningen är att minska både rökning och snusande. förklarade Jonas Gahr Støre:

– Att rökning är värre, betyder inte att snus är bra. Det är nog många som snusar och tänker att det inte är farligt, men jag tror det är farligt och farligt på ett annat sätt. Den informationen måste vi ha ut!

Läs vidare