Hege Gjessing, ordförande i Norges läkarförening, säger i tidningen Aftenposten att landet bör följa exemplen från de tre europeiska länder som officiellt beslutat om en tidsgräns för utfasningen av tobaksbruket, tobacco endgame.

Det är Irland med en tidsgräns till 2025, Skottland, 2034, och Finland, 2040.

– Norge har en ledande roll i flera avseenden i kampen för att minska tobaksbruket, säger Gjessing, men landet håller på att akterseglas när det gäller att fastställa en målinriktad, gradvis genomförd strategi som möjliggör att man vid en bestämd tidpunkt uppnår ett tobaksfritt samhälle.

– I arbetet med att utveckla en sådan strategi bör ett förbud för försäljning av tobak i ett senare skede av processen övervägas, säger Gjessing.

Läkarföreningen föreslår att antalet säljställen för tobak begränsas. En möjlighet är att tillåta tobaksförsäljning endast på säljställen för alkohol.

Skärpta regler för försäljning av tobak till ungdomar införs liksom en höjning av åldergränsen till 20 år för köp av tobak. Butiker som säljer tobak till minderåriga bör kunna förlora rätten att sälja alkohol.

En annan åtgärd för att minska rökningen bland ungdomar är att höja tobakskatter och avgifter. Särskilda avgifter kan kanaliseras till ett ökat stöd för rökavvänjning. Ytterligare begränsningar av de platser där rökning är tillåten är också en möjlighet.

För att minska tobaksbruket krävs både insatser för att få folk att sluta röka och för att hindra unga att börja använda tobak.

En opinionsundersökning som Läkarföreningen lät göra visade att 50 procent var positiva till ett slutdatum för tobaksbruket, 41 procent var emot och 9 procent hade ingen uppfattning.

– Vi anser att resultatet borde vara en ögonöppnare för politikerna, säger Gjessing.

– Även om det är långt färre norrmän som röker nu än bara för några år sedan är rökningen fortfarande den främsta av alla förebyggbara orsaker till sjukdomar, en för tidig död och sociala hälsoklyftor.

Hälsominister Bent Høje säger till Aftenposten att regeringen har en långsiktig strategi för att genomföra ett tobaksfritt samhälle, men att man inte vill ange något datum då målet ska ha nåtts.

Aftenposten

Läs vidare