– Legeforeningen har länge haft som linje att vi vill fasa ut rökning till år 2035, säger Marit Hermansen, Legeforeningens ordförande.

– Rökning ska inte förbjudas, men vi vill att de unga inte ska börja med tobak.

I dag har Norge samma åldersgräns för att köpa tobak som i Sverige – 18 år. Legeforeningens förslag innebär att åldersgränsen skulle bli ”rullande”. De som är födda efter år 2000 skulle omfattas av förbudet hela sitt liv. Däremot skulle det inte vara förbjudet för dem att använda tobak.

– Det här kan ge oss en rökfri generation, säger Marit Hermansen.

När Aftenposten frågar runt bland stortingspolitiker från flera partier tror ingen att det i nuläget skulle gå att genomföra en sådan lag. Men Marit Hermansen är optimistisk:

– Regeringen säger att huvudpoängen är att unga ska förhindras att börja röka. Detta är en konkret insats för att nå det måle

– Vi måste sätta gränser för att fasa ut tobaksförsäljning vid något tillfälle. Ingen vill att deras barn ska börja med tobak.

Läs vidare