I ett skriftligt uttalande från Helse- og omsorgsdepartementet i Norge rapporterar Helena Wilson, folkhelseavdelingen, så här:

”Implementeringen av forbudet har gått svært greit. De fleste utsalgssteder har innført relativt billige løsninger for tildekking av skap/hyller, og det har ikke vært rapportert om noen nedleggelser i handelsbransjen som følge av forbudet. Utsalgsstedene står fritt til å velge hvilken løsning de ønsker for å skjule tobakksvarene. Det avgjørende er at de ikke er synlig for forbrukere.”

Hon framhåller också att tobaksbruket bland unga minskar, men att det egentligen är för tidigt att uttala sig om hur exponeringsförbudet påverkar tobaksanvändningen:

”Helse- og omsorgsdepartementet er av den oppfatning at forbudet både vil ha effekt på kort og lang sikt. Røyketallene har i løpet av 2010 gått ned i alle grupper, og spesielt mye blant unge. Dette kan tyde på at oppstillingsforbudet har hatt god effekt spesielt overfor unge. Imidlertid var formålet med forbudet at tobakksbruken skal reduseres på sikt gjennom at tobakksprodukter gjøres mindre synlige i hverdagen, spesielt for barn og unge og de som prøver å slutte med tobakk. Departementet understreker derfor at røyketallene i seg selv i løpet av et år, ikke kan avgjøre forbudets effekt. Den holdningsskapende effekten av forbudet vil utvikle seg over flere år.

Forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer må ses som en del av det norske totalforbudet mot tobakksreklame. All reklame for tobakk – både direkte og indirekte – har vært forbudt i Norge siden 1975, og i retningslinjene til FCTC art. 13 anbefales det at forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer bør inngå som del av et helhetlig reklameforbud.

Formålet med forbudet er å redusere tobakksbruket i befolkningen generelt, og blant unge spesielt. I tillegg forventes det at forbudet vil kunne ha en særlig effekt personer som prøver å slutte med tobakk.”

Läs vidare