Den norska regeringen har satt upp några delmål för tobaksarbetet fram till år 2016. Ett är att unga som är födda efter år 2000 inte ska börja med tobak. Ett annat är att andelen unga i åldrarna 16-24 år som röker ska sänkas till under sex procent och ett tredje är att bromsa den kraftiga ökningen av snusandet bland unga.

Andra delmål är att fram till 2016 få ned andelen i åldrarna 16-74 år som röker dagligen till under tio procent och andelen snsuare till max åtta procent. Regeringen har också satt delmål som säger att inga barn ska utsättas för passiv rökning och att andelen gravida som röker i slutet av graviditeten ska ned till under fyra procent.

De verktyg som regeringen vill använda i det tobaksförebyggande arbetet är förbättrad tillgång till tobaksavvänjningsstöd, höga tobaksskatter, en restriktig tobakslagstiftning samt massmediekampanjer.

Läs hela strategin här.

Läs vidare